O Kominiarz.to

Klienci

W aplikacji istnieje możliwość tworzenia bazy klientów. Dzięki prostemu wyszukiwaniu można szybko odnaleźć
osobę która do właśnie telefonuje i sprawdzić kiedy ostatno wykonywało się dla niej usługi.

Kominiarz.to - baza klientów

Dokumenty sprzedaży

W Kominiarz.to zostało przewidziane miejsce w którym można wystawiać rachunki za wykonane prace.
Zostało to zaprojektowane tak, aby zminimaizować ilość danych, które są wymagane przy wprowadzaniu danych.

Funkcjonalności:

 • dodawanie, edycja, usuwanie, duplikowanie dokumentów sprzedaży
 • przetwarzanie faktur FAT oraz faktur PRO Forma
 • możliwość wydruku dokumentu do pliku PDF, tak wygenerowany dokument można przechowywać na swoim dysku, wydrukować oraz wysłać do klienta
 • anulowanie dokumentów sprzedaży
 • śledzenie płatności
 • powiadomienia o niezapłaconych fakturach
Kominiarz.to - dokumenty sprzedaży

Dokumenty

To co wyróżnia Kominiarz.to od innych produktów, jest miejsce gdzie są wystawiane dokumenty ściśle związane z branżą kominiarską.
Obecnie są to: protokoły przeglądu, opinie, oraz protokoły odbioru kominiarskiego.

Funkcjonalności:

 • dodawanie, edycja, usuwanie, duplikowanie dokumentów
 • możliwość wydruku dokumentu do pliku PDF, tak wygenerowany dokument można przechowywać na swoim dysku, wydrukować oraz wysłać do klienta
Kominiarz.to - dokumenty

Prace okresowe

Zakładka „Prace okresowe” umożliwia wprowadzenie prac u klientów, które są powtarzalne.
Mogą być to prace prowadzone w cyklu miesięcznym, kwartalnym lub rocznym. Tydzień przed planowaną datą
rozpoczęcia są wysyłane powiadomienia.

Funkcjonalności:

 • dodawanie, edycja zaplanowanych prac
 • powiadomienia o zbliżającym się terminie rozpoczęcia prac
Kominiarz.to - prace okresowe

Szkice

Unikalny edytor szkiców umożliwia wprowadzenie schematu budynku. Istnieje możliwość
późniejszczego wydruku tak przygotowanego szkicu.

Funkcjonalności:

 • dodawanie, edycja, usuwanie, duplikowanie szkicu
 • zapisanie przygotowanego szkicu do pliku PDF, tak zapisany plik można wydrukować oraz wysłać do klienta
 • importowanie pliku z formatu SVG
  (
  CorelDraw,
  Adobe Illustrator,
  Inkscape
  )
Kominiarz.to - szkice

Ustawienia

W Kominiarz.to istnieje możliwość spersanolizowania ustawień, dzięki czemu każdy użytkownik będzie mógł korzystać
z aplikacji wykorzystując swoje dane firmowe oraz swoje preferencje.

Wprowadziliśmy również możliwość zakładania wielu kont. Umożliwia to założenie kont np. tylko dla sprzedawcy.

Funkcjonalności:

 • zmiana swojego hasła
 • zmiana danych firmy oraz możliwość wgrania logotypu
 • możliwość dodawania form płatności
 • możliwość dodawania, edytowania oraz usuwania innych użytkowników
 • monitorowanie terminu ważności konta oraz przedłużanie na kolejny okres
Kominiarz.to - ustawienia

Responsywna aplikacja

Aplikacja jest tworzona z myślą o każdym dostępnym obecnie urządzeniu w którym jest dostępny internet.
Dzięki temu można korzystać z Kominiarz.to równie wygodnie na smartfonie jak na komputerze.

Kominiarz.to

Planowane zmiany:

 • możliwość wystawiania rachunków
 • generowanie dokumentów do odbiorów/przeglądów instalacji gazowych w budynkach